Sharbat konsentratlar

O’rik pyuresi 30%

O’zining organoleptik ko’rsatkichlari bo’yicha pasta va pyure quyidagi jadvalda ko’rsatilgan talablarga muvofiqdir:

Ko'rsatkich nomi Tavsifi
Ko’rinishi va tarkibi Birhil konsentratlangan, bir shaklda ezilgan yoki yanchilgan, urug’siz, danaksiz, po’stloqsiz, urug’ qoldiqlarisiz va dumsiz gorizontal yuzada oqib tushuvchi atala.
Rangi Butun ko’rinishida birhil, pasta tayyorlangan mevalarning rangiga yoki aralashmasi rangiga mos rangda.
Mazasi Yarim nordon - yarim shirin,hushta’m, ushbu pyure pishirilgan mevalar va ularning aralashmasi mazasiga mos.

Fizikaviy-kimyoviy ko’rsatkichlari jadvalda ko’rsatilgan me’yorlarga javob beradi:

Ko’rsatkich nomi Ko’rsatkich nomi Me’yori
Eritiladugan quruq moddalarning umumiy Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 30-36 GOST 28562
Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 4,0 GOST 25555.0
Mineral qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 25555.3
O’simlik qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 26323
Boshqa qo’shimchalar ta’qiqlangan Vizual

Olma pyuresi 25-30%

Olma pyuresi 30%

O’zining organoleptik ko’rsatkichlari bo’yicha pasta va pyure quyidagi jadvalda ko’rsatilgan talablarga muvofiqdir:

Ko'rsatkich nomi Tavsifi
Ko’rinishi va tarkibi Birhil konsentratlangan, bir shaklda ezilgan yoki yanchilgan, urug’siz, danaksiz, po’stloqsiz, urug’ qoldiqlarisiz va dumsiz gorizontal yuzada oqib tushuvchi atala.
Rangi Butun ko’rinishida birhil, pasta tayyorlangan mevalarning rangiga yoki aralashmasi rangiga mos rangda.
Mazasi Tabiiy, hushta’m, ushbu pyure pishirilgan mevalar va ularning aralashmasi mazasiga mos, begona ta’mlar va hidlarsiz.

Fizikaviy-kimyoviy ko’rsatkichlari jadvalda ko’rsatilgan me’yorlarga javob beradi:

Ko’rsatkich nomi Ko’rsatkich nomi Me’yori
Eritiladugan quruq moddalarning umumiy Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 25-30 GOST 28562
Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 3,0 GOST 25555.0
Mineral qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 25555.3
O’simlik qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 26323
Boshqa qo’shimchalar ta’qiqlangan Vizual

Olma pyuresi 25%

O’zining organoleptik ko’rsatkichlari bo’yicha pasta va pyure quyidagi jadvalda ko’rsatilgan talablarga muvofiqdir:

Ko'rsatkich nomi Tavsifi
Ko’rinishi va tarkibi Birhil konsentratlangan, bir shaklda ezilgan yoki yanchilgan, urug’siz, danaksiz, po’stloqsiz, urug’ qoldiqlarisiz va dumsiz gorizontal yuzada oqib tushuvchi atala.
Rangi Butun ko’rinishida birhil, pasta tayyorlangan mevalarning rangiga yoki aralashmasi rangiga mos rangda.
Mazasi Tabiiy, hushta’m, ushbu pyure pishirilgan mevalar va ularning aralashmasi mazasiga mos, begona ta’mlar va hidlarsiz.

Fizikaviy-kimyoviy ko’rsatkichlari jadvalda ko’rsatilgan me’yorlarga javob beradi:

Ko’rsatkich nomi Ko’rsatkich nomi Me’yori
Eritiladugan quruq moddalarning umumiy Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 25-30 GOST 28562
Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 3,0 GOST 25555.0
Mineral qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 25555.3
O’simlik qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 26323
Boshqa qo’shimchalar ta’qiqlangan Vizual

Shaftoli pyuresi 30%

O’zining organoleptik ko’rsatkichlari bo’yicha pasta va pyure quyidagi jadvalda ko’rsatilgan talablarga muvofiqdir:

Ko'rsatkich nomi Tavsifi
Ko’rinishi va tarkibi Birhil konsentratlangan, bir shaklda ezilgan yoki yanchilgan, urug’siz, danaksiz, po’stloqsiz, urug’ qoldiqlarisiz va dumsiz gorizontal yuzada oqib tushuvchi atala.
Rangi Butun ko’rinishida birhil, pasta tayyorlangan mevalarning rangiga yoki aralashmasi rangiga mos rangda.
Mazasi Tabiiy,hushta’m, ushbu pyure pishirilgan mevalar va ularning aralashmasi mazasiga mos, begona ta’mlar va hidlarsiz.

Fizikaviy-kimyoviy ko’rsatkichlari jadvalda ko’rsatilgan me’yorlarga javob beradi:

Ko’rsatkich nomi Ko’rsatkich nomi Me’yori
Eritiladugan quruq moddalarning umumiy Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 30-36 GOST 28562
Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 4,0 GOST 25555.0
Mineral qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 25555.3
O’simlik qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 26323
Boshqa qo’shimchalar ta’qiqlangan Vizual

Tomat pastasi 30-36%

Tomat pastasi 30%

O’zining organoleptik ko’rsatkichlari bo’yicha pasta va pyure quyidagi jadvalda ko’rsatilgan talablarga muvofiqdir:

Ko'rsatkich nomi Tavsifi
Ko’rinishi va tarkibi Birhil konsentratlangan, bir shaklda ezilgan suriluvchi atala, qora qo’shimachalarsiz, po’stloqsiz, urug’siz va begona qo’shimchalarsiz.
Rangi Ushbu maxsulot turiga hos, sarg’ish –qizildan to’q qizil ranggacha.
Mazasi Tabiiy, konsentratlangan tomat pastasiga mos, taxir, kuygan yoki boshqa ta’mlar va hidlarsiz.

Fizikaviy-kimyoviy ko’rsatkichlari jadvalda ko’rsatilgan me’yorlarga javob beradi:

Ko’rsatkich nomi Ko’rsatkich nomi Me’yori
Eritiladugan quruq moddalarning umumiy Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 30-36 GOST 28562
Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 8,0 GOST 25555.0
Mineral qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 25555.3
O’simlik qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 26323
Boshqa qo’shimchalar ta’qiqlangan Vizual

Tomat pastasi 36%

O’zining organoleptik ko’rsatkichlari bo’yicha pasta va pyure quyidagi jadvalda ko’rsatilgan talablarga muvofiqdir:

Ko'rsatkich nomi Tavsifi
Ko’rinishi va tarkibi Birhil konsentratlangan, bir shaklda ezilgan suriluvchi atala, qora qo’shimachalarsiz, po’stloqsiz, urug’siz va begona qo’shimchalarsiz.
Rangi Ushbu maxsulot turiga hos, sarg’ish –qizildan to’q qizil ranggacha.
Mazasi Tabiiy, konsentratlangan tomat pastasiga mos, taxir, kuygan yoki boshqa ta’mlar va hidlarsiz.

Fizikaviy-kimyoviy ko’rsatkichlari jadvalda ko’rsatilgan me’yorlarga javob beradi:

Ko’rsatkich nomi Ko’rsatkich nomi Me’yori
Eritiladugan quruq moddalarning umumiy Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 30-36 GOST 28562
Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 8,0 GOST 25555.0
Mineral qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 25555.3
O’simlik qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 26323
Boshqa qo’shimchalar ta’qiqlangan Vizual

Anor konsentrati 65%

O’zining organoleptik ko’rsatkichlari bo’yicha pasta va pyure quyidagi jadvalda ko’rsatilgan talablarga muvofiqdir:

Ko'rsatkich nomi Tavsifi
Ko’rinishi va tarkibi Quyuq, yarimtiniq suyuqlik, urug’siz va begona qo’shimchalarsiz.
Rangi Tabiiy, qizil rangdan quyuq qizil ranggacha, anor naviga mos rangda.
Mazasi Tabiiy, anor uchun hos, begona ta’mlar va hidlarsiz.

Fizikaviy-kimyoviy ko’rsatkichlari jadvalda ko’rsatilgan me’yorlarga javob beradi:

Ko’rsatkich nomi Ko’rsatkich nomi Me’yori
Eritiladugan quruq moddalarning umumiy Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 30-36 GOST 28562
Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 3,5 GOST 25555.0
Mineral qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 25555.3
O’simlik qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 26323
Boshqa qo’shimchalar ta’qiqlangan Vizual

Olcha konsentrati 65%

O’zining organoleptik ko’rsatkichlari bo’yicha pasta va pyure quyidagi jadvalda ko’rsatilgan talablarga muvofiqdir:

Ko'rsatkich nomi Tavsifi
Ko’rinishi va tarkibi Quyuq shaffof suyuqlik,urug’siz va danaksiz.
Rangi Tabiiy, butun ko’rinishida birhil,ushbu maxsulot turiga hos, to’q qizildan sharob rangigacha.
Mazasi Tabiiy, ushbu maxsulot turiga hos, begona ta’mlar va hidlarsiz.

Fizikaviy-kimyoviy ko’rsatkichlari jadvalda ko’rsatilgan me’yorlarga javob beradi:

Ko’rsatkich nomi Ko’rsatkich nomi Me’yori
Eritiladugan quruq moddalarning umumiy Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 30-36 GOST 28562
Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 4,0 GOST 25555.0
Mineral qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 25555.3
O’simlik qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 26323
Boshqa qo’shimchalar ta’qiqlangan Vizual

Olma konsentrati 70%

O’zining organoleptik ko’rsatkichlari bo’yicha pasta va pyure quyidagi jadvalda ko’rsatilgan talablarga muvofiqdir:

Ko'rsatkich nomi Tavsifi
Ko’rinishi va tarkibi Quyuq, yarimtiniq suyuqlik, urug’siz va danaksiz.
Rangi Tabiiy, butun ko’rinishida birhil, ushbu maxsulot turiga hos rang.
Mazasi Tabiiy, ushbu maxsulot turiga mos, begona ta’mlar va hidlarsiz.

Fizikaviy-kimyoviy ko’rsatkichlari jadvalda ko’rsatilgan me’yorlarga javob beradi:

Ko’rsatkich nomi Ko’rsatkich nomi Me’yori
Eritiladugan quruq moddalarning umumiy Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 30-36 GOST 28562
Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 1,5 GOST 25555.0
Mineral qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 25555.3
O’simlik qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 26323
Boshqa qo’shimchalar ta’qiqlangan Vizual

Uzum konsentrati 65%

O’zining organoleptik ko’rsatkichlari bo’yicha pasta va pyure quyidagi jadvalda ko’rsatilgan talablarga muvofiqdir:

Ko'rsatkich nomi Tavsifi
Ko’rinishi va tarkibi Quyuq, yarimtiniq suyuqlik, urug’siz va danaksiz.
Rangi Tabiiy, butun ko’rinishida birhil, ushbu maxsulot turiga hos rang.
Mazasi Tabiiy, ushbu maxsulot turiga mos, begona ta’mlar va hidlarsiz.

Fizikaviy-kimyoviy ko’rsatkichlari jadvalda ko’rsatilgan me’yorlarga javob beradi:

Ko’rsatkich nomi Ko’rsatkich nomi Me’yori
Eritiladugan quruq moddalarning umumiy Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 65 GOST 28562
Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 0,8 GOST 25555.0
Mineral qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 25555.3
O’simlik qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 26323
Boshqa qo’shimchalar ta’qiqlangan Vizual

Qulupnay konsentrati 20%

O’zining organoleptik ko’rsatkichlari bo’yicha pasta va pyure quyidagi jadvalda ko’rsatilgan talablarga muvofiqdir:

Ko'rsatkich nomi Tavsifi
Ko’rinishi va tarkibi Birhil konsentratlangan, bir shaklda ezilgan yoki yanchilgan, urug’siz, danaksiz, po’stloqsiz, urug’ qoldiqlarisiz va dumsiz gorizontal yuzada oqib tushuvchi atala
Rangi Tabiiy, butun ko’rinishida birhil, ushbu maxsulot turiga hos rang.
Mazasi Tabiiy, ushbu maxsulot turiga mos, begona ta’mlar va hidlarsiz.

Fizikaviy-kimyoviy ko’rsatkichlari jadvalda ko’rsatilgan me’yorlarga javob beradi:

Ko’rsatkich nomi Ko’rsatkich nomi Me’yori
Eritiladugan quruq moddalarning umumiy Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 20 GOST 28562
Ulushi, % dank am bo’lmagan holda 1,2 GOST 25555.0
Mineral qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 25555.3
O’simlik qo’shimchalar ta’qiqlangan GOST 26323
Boshqa qo’shimchalar ta’qiqlangan Vizual